Kontakt

ZMODERNIZOWANY OGRZEWANY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BRYZA”
76-002 Łazy k/ Koszalina, ul. Wąska 2

tel. do ośrodka 94 318 29 69
tel./fax. do biura LDM s.c. w Koszalinie 94 346 23 05
e-mail: biuro@wczasyldm.pl

 

Zgłoszenia, pytania i rezerwację należy dokonywać telefonicznie, faksem lub e-mailem.
Adres do korespondencji: LDM s.c. 75-621 Koszalin, ul. Piaskowa 3

Po sezonie letnim od października do kwietnia kontakt w dni robocze od poniedziałku do piątku pod następującymi numerami telefonów:

Ostateczna rezerwacja jest uzależniona od wpłaty należności na rzecz właściciela ośrodków „BRYZA” i „BAŁTYK”:
– Firmy LDM s.c., 75-036 Koszalin, ul. Kaszubska 4

Konto w banku PKO BP o/Koszalin nr 70 1020 2791 0000 7302 0066 8780